Idag är det alltfler yrken som kräver att de anställda bär så kallade personlarm då de dagligen utsätts för hot och trakasserier – inte ens parkarbetare som städar våra allmänna parker går säkra och behöver både arbeta i par och bära larm.

Ett personlarm är något som bärs för att snabbt larma polisen vid ett överfall och har hittills endast varit nödvändigt på arbetsplatser med höga säkerhetskrav, men numera är det alltfler branscher där larmen behövs. Till och med parkarbetare som städar våra allmänna parker behöver höja sin personsäkerhet. Många företag som driver parkarbete berättar om hur deras anställda tvingas arbeta i par och bära personlarm just på grund av att de hotas och känner sig trakasserade när de utför sitt arbete.

” – Det är obehagligt att människor ska behöva se sig över axeln och känna oro när de utför sitt jobb, men så är det. Därför har vi vidtagit ett antal åtgärder för att skydda vår personal. Vi gör detta för att slippa konfrontationer. Det ska självklart inte behöva vara så här, men vi måste anpassa oss om något är farligt för vår personal.” läs mer här.

Vill göra arbetsmiljön säkrare för de anställda

I en intervju med Dagens Nyheter säger företrädare för bolaget Svevia som är anlitade av Stockholm Stad för att rensa upp Stockholms parker att deras anställda känner sig hotade. Det har dessutom rapporterats flertalet änger om hur arbetarna fått utstå hot och ibland till och med misshandel när de utfört sitt jobb. Vad detta beror på är främst meningsskiljaktigheter om vad som är skräp och inte skräp. Exempelvis är det många som bosätter sig i parkerna och när parkarbetarna kommer dit för att hålla ordning så är det många som blir upprörda över att de då tar bort saker som de boende i parken inte anser är skräp. Därför har arbetsgivarna nu fått nog och numera bär varje anställd ett personlarm och utför aldrig städarbeten ensamma – så att de ska känna sig säkrare och få en bättre arbetsmiljö helt enkelt.