Hot och våld förekommer tyvärr i flertalet yrkesgrupper idag. Det finns olika faktorer som utgör högre risker i vissa grupper. Däribland hantering av pengar men också kontakt med människor i utsatta lägen. Det gör att personlarm har fått införas på arbetsplatser- men långt ifrån alla som borde ha larm har det.

 

nödutgångFör inte så längesedan blev en parkarbetare nedslagen när han skulle städa i Rålambshovsparken. Det är ett exempel på flera situationer som gör det nödvändigt med personlarm. Incidenten har lett till att parkarbetare i Stockholm tvingas bära personlarm och arbeta i par som dn.se skriver om. Hoten parkarbetarna utsätts för kommer från personer som bor eller uppehåller sig i allmänna utrymmen eller bor i parker. Konflikterna som då uppstår handlar om den delade synen på vad sopor är. Kartonger eller lastpallar i parken som kan tyckas vara sopor, kan i verkliga fallet vara någons sovplats tragiskt nog.

 

Oro på arbetsplatsen

 

Att arbeta inom sjukvården innebär vissa risker och personalen utsätts för hot och våld. Särskilt utsatta är personal som jobbar på akuten. Hot och våld är ett stort problem i synnerhet när det är kopplat till kriminalitet. Det kan då röra sig om upprörda anhöriga till skottskadade personer. Av den anledningen måste all personal på akuten bära larmdosor. På Karolinska universitetssjukhuset i Solna används infördes larmkravet på bestämmelse av sjukhusledningen enligt dagensmedicin.se. En annan yrkesgrupp som drabbas av den sociala oron i samhället är bibliotekarier. Fackförbundet Dik larmade för redan två år sedan om yrkesgruppens utsatthet. Den ökade risken beror till stor del på att fler och fler människor marginaliseras. Människor som lever i utanförskap söker sig då till biblioteken. Människor som lever i missbruk eller är drabbade av psykisk ohälsa behöver fler ställen att kunna vända sig till som svd.se skriver om. Att dem söker sig till bibliotek handlar om behovet att vara någonstans.

 

Yrkesgrupper i riskzonen

 

De mest utsatta är personer som hanterar värdefulla saker, pengar och de som kommer i kontakt med människor som på något sätt är utsatta. Yrkesgrupper med högrisk för utsatthet är:

 

  • Poliser
  • Väktare
  • Skolpersonal
  • Butiksanställda
  • Socialförvaltningspersonal
  • Anställda inom kollektivtrafik