Något som är svårt att hantera är oförutsedda utgifter, något som de flesta drabbas av i tid och otid, och som kan vara riktigt jobbigt att komma på bukt med, om man har det dåligt ställt eller ingen buffert. Det är alltså bra att spara, något man kan göra på olika sätt.

I Svenska Dagbladet kan en dock läsa att det ofta är rent usel ränta på sparkonton i traditionell mening, vilket gör att hushållen tycker det är ofördelaktigt eller rentav onödigt att spara just nu. Trots detta är det det vi gör, öser in sparpengar på konton utan god ränta för framtiden. Hushållens höga sparande är vidare en frukt av att de känner sig tvungna att spara, snarare än att de faktiskt vill det. Något som chefsekonomen på SBAB konstaterar.

Åtta av tio svenska hushåll sparar och amorterar. Det är en avsevärd ökning jämfört med för tio år sedan, då bara sex av tio sparade eller amorterade. Det framkommer i en undersökning som Konjunkturinstitutet gjort, där man frågat 1 500 svenskar om deras ekonomi och sparande – Svenska Dagbladet

euro-dollar

Fler och fler sparar

Men hur sparar man då på bästa sätt. Ja, det är i alla fall bra mycket bättre ränta på investeringssparkonton där en själv kan välja var en vill lägga sina pengar, i vilka fonder eller aktier som tilltalar en. Det kanske är lite mer av en risk, men ändå inte eftersom det oftast ger mycket högre avkastning och samtidigt sker under en längre tidsperiod. Varför hushållen verkligen börjat spara mer har att göra med bolånetaket och amorteringskravet, tror i alla fall många experter. Dessutom är det många pensionsavdrag som har blivit slopade, något som påverkar i stort sett alla.