Några som inte trivs på sin arbetsplats i allt högre grad är landets alla lärare, även om många trivs är det ändå en alldeles för stor andel som inte gör det och som byter yrke för att de inte klarar den hårda arbetsmiljön och de tuffa krav som ställs på dem.  

 

Att må bra på sin arbetsplats är a och o för trivsel. Det ska alla få göra, det är alla anställdas önskning och även deras rättighet. Inte minst ska lärare få trivas eftersom de har kanske landets allra viktigaste jobb – att lära ut kunskaper till att barn och unga som en dag kommer ta ver stafettpinnen och styra Sverige in i framtiden. Ändå mår många lärare inte bra, en hel del hoppar av redan i utbildningen, andra efter något år i yrket.

Hot och våld ska förebyggas systematiskt på alla skolor

 

På Lärarnas riksförbund går det att läsa om hur vart tredje hot- och våldsbrott faktiskt sker på arbetsplatser och att riskerna för både hot och våld skapar allt från osäkerhet till rädsla, vantrivsel och dyr, dyr sjukfrånvaro. Skolorna i Sverige är landets största arbetsplats och arbetsmiljölagen gäller för både lärare och skolpersonal. Samtidigt sker det här en hel del incidenter med misshandel, hot och våld och många trivs inte på sina jobb utan känner sig osäkra och rädda på jobbet. Arbetsgivaren är dock skyldig att förebygga att hotfulla situationer eller våldssituationer uppstår med ett systematiskt arbetsmiljöarbete där säkerhetsfrågorna ska vara högt prioriterade. Arbetsgivaren är till exempel skyldig att kartlägga risker för hot och våld och denna kartläggning ska sedan resultera i ett åtgärdsprogram som alla på arbetsplatsen ska känna till. Innebär en arbetsuppgift en påtaglig risk för hot eller våld får den heller inte utföras ensam utan då ska man vara två eller flera. Mer om denna lagstiftning och hur den ska verka i skolan går det att läsa om här.

 

I en artikel i SVT går det att läsa om hur föräldrar måste ta ett större ansvar för att uppfostra sina barn hemma. Det är inte upp till lärarna att hålla i uppfostran, lärarnas uppgift är att lära ut svenska, matte och andra viktiga ämnen under skoldagen.