Många barnmorskor väljer att arbeta för bemanningsföretag istället för att arbeta för en vanlig fast arbetsgivare – detta eftersom att lönen faktiskt är bättre för att vara konsultanställd och inhyrd istället för att vara fastanställd direkt av vården.

”Flera barnmorskor i regionen föredrar att i stället jobba inom bemanningsföretag där lönen är betydligt högre. I spåret av personalbrist hyr sedan regionen in samma yrkesgrupp, men med en dubbelt så hög nota. Bemanningsföretagen fakturerar drygt 100 000 kronor i månaden för en barnmorska.” läs mer hos Sveriges Radio.

läkare stetoskopDet är många företag som använder bemanningsbranschen som ett verktyg när det kommer till att rekrytera ny personal, men då är bemanningsföretaget där i egenskap av rekryterare. Skillnad är det när det kommer till att använda ett bemanningsföretag för att bemanna sitt företag. Det är nämligen något som många regioner får göra när det kommer till att kunna tillhandahålla en barnmorska – hyra in en. Men varför då? Sanningen är att det för barnmorskan ofta är mer lönsamt att arbeta hos ett uthyrningsföretag istället för att vara anställd av en region då barnmorskan på detta vis kan få en högre lön. Men det är något som upprör. Precis som citatet ovan understryker så kostar en inhyrd barnmorska närmare 100 000 kronor i månaden, vilket kan jämföras med de 48 000 kronor det kostar att ha denne anställd. Detta inräknat även med arbetsgivaravgifter och är baserat på medellön.

Varför hyr man in när det är så dyrt?

Anledningen till att många vårdregioner hyr in sina barnmorskor istället för att själva ha dem anställda handlar helt och hållet om lönen. Många barnmorskor har nämligen valt att avsluta sina anställningar just på grund av låg lön och valt att istället arbetar hos bemanningsföretagen – vilka sedermera anlitas av samma arbetsgivare som barnmorskan från början slutade hos. Det betyder att istället för att höja barnmorskans ursprungliga lön betalar man i alla fall mer, fast till ett företag, för att ha henne på plats efter att hon slutat – och det är något som man från sjukvårdens sida medger är en dålig affärsidé från deras sida, men en riktigt bra deal för sköterskan i fråga som får en bättre lön.