Att det är högt tryck på arbetsmarknaden och många som söker jobb är ingen nyhet, men det gör det däremot svårt för arbetsgivarna att veta vilken kandidat de bör välja för tjänsten som de utannonserar – därför kan det vara bra att arbeta tillsammans med en rekryteringsfirma för att sålla bland kandidaterna.

Enligt ett pressmeddelande från Bemanningsindikatorn för Q2 2015 hos MyNewsDesk är det trots en långsam start på året ändå högt tryck hos Sveriges bemanningsföretag, och det är många kandidater som vill ha jobb och många företag som säker personal. Så för företagen som arbetar med personaluthyrning är det ingen brist på kompetenta kandidater om man säger så. Men trots detta kan det vara svårt att tillsätta en tjänst, i alla fall för de stora bemanningsföretagen, enligt Dagens Nyheter. I en artikel skriver man nämligen att det är de små bemanningsföretagen som får de flesta stora konkurrenter att vackla eftersom att mindre företag kan erbjuda såväl sina kunder och sina konsultkandidater bättre villkor till en lägre kostnad än vad större aktörer har möjlighet till. Ta till exempel en personaluthyrare såsom JobBusters. Det bemanningsföretaget erbjuder exempelvis såväl personaluthyrning, som konsultuppdrag och direktrekrytering bland sina tjänster och på deras Facebook-sida annonseras nästintill dagligen ut nya tjänster som ska tillsättas. Om man då samtidigt tittar på de större bemanningsföretagen i landet kan tydligt synas en minskning i deras utannonseringar, då företagen som vill ha hyrd personal på plats hellre vänder sig till just företag såsom JobBusters.

Rekrytera eller hyra?

Vilken typ av bemanning är bäst när man pratar om att rekrytera eller hyra personal? Sanningen är att det för ett företag många gånger är bättre att anlita externa konsulter för uppdrag istället för att själva anställa dem – det blir nämligen billigare i länden. Företagen slipper nämligen avgifter såsom arbetsgivaravgiften som bemanningsföretagen istället står för. Likaså är det enklare att hyra in kompetent personal, och framför allt att hitta rätt person – tack vare bemanningsföretagen behöver man som företag endast uppge en kravprofil för tjänsten som ska tillsättas och sedan löser bemanningsföretaget gallring, intervju och kompetenstester för att företaget sedan bara ska kunna välja den person de tycker passar bäst.