Det är viktigt att återvinna och ta hand om miljön så mycket det är möjligt, särskilt som större företag. Det har bland andra Ikea insett som nu satsar stort på miljö och vill ligga i framkant. Är man stor måste man nämligen också vara snäll.

Allt fler företag och organisationer inser det viktiga i att jobba med CSR, Corporate Social Responsability. Det handlar om att ta hand om miljö och samhälle, att verka för en bättre tillvaro, inte bara för en högre vinst. Genom att till exempel fler företag återvinner så minskar man miljöeffekten rejält i samhället och resultatet är inte bara en ren arbetsplats utan även ett riktigt rent samhälle. Med hansandersson.se kommer man som företag eller organisation en rejäl bit på vägen.

Ikea vill ta mer ansvar för människor och miljö

natur miljöI tidningen och online-magasinet NyTeknik går det att läsa om hur Ikea har valt ut tio olika uppstartsbolag, så kallade start-ups, för att hjälpa dem ta fram innovativa lösningar. Av dessa bolag är ett svenskt, ett bolag som återvinner vatten, Mimbly heter det. Det är tydligen hela 1 300 bolag som är i uppstartsfas som skickat in ansökning till Ikea om att få bli utvalda och det från 86 olika länder. Men som sagt har endast tio valts ut. De som blivit utvalda kommer få tillgång till Ikeas egna testlabb och deras stora prototypverkstad, de får också tilldelade en mentor i form av en områdeschef. Alla företag som antagit har också fått 200 000 kronor vardera från Ikea. Ganska frikostigt alltså.

Dessa företag vill utvecklas tillsammans med Ikea

De tio företag som blivit antagna är vidare dessa:

  • Anywhere Solutions, Danmark: Tar fram apdapters för det smarta hemmet.
  • Bare Conductive, Storbritannien:Sensorer för att koppla upp utrymmen och byggnader till nätet.
  • Flying Spark, Israel: Utvecklar en ny larvbaserad proteinkälla.
  • Goodbag, Australien: Jobbar med vad som beskrivs som en ”smart” shoppningväska.
  • How Do I?, Storbritannien: App med videoguider för personer med inlärningssvårigheter.
  • Hubstairs, Frankrike: Digital inredningshjälp.
  • Matter Solutions, Portugal: Använde industriavfall för att skapa nya ytmaterial.
  • Mimbly, Sverige
  • Niwa, Spanien:Inomhusodlong som optimeras med hjälp av data och programvara.
  • Nüwiel, Tyskland:Skapar en eldriven cykeltrailer.

teknikI Dagens Industri Digital går det att läsa om hur möbeljättens stora programsatsning startar den 18 september och det på plats där allt en gång startade, i Älmhult. Urvalsprocessen har gått ut på att hitta uppstartsbolag som kan hjälpa Ikea med allt från att hålla ner priserna, vara tillgängliga i framtida säljkanalser samt ta mer ansvar för just miljö och människan i denna. Det svenska bolaget Mimbly har en bakgrund från Chalmers i Göteborg och utvecklar en smart teknik för att återvinna vattnet i tvättmaskiner. De är glada att få ha blivit antagna till programmet och är stolta över att vara det enda svenska bolag som faktiskt blivit utvalda.

I en annan artikel i Sydsvenskan går det att läsa om hur grön energi blir allt större nere i Skåne, där allt fler skånska entreprenörer och företag satsar på just förnyelsebar energi. Mer om detta kan du läsa om här.