Kunskap om den egna ekonomin och grundläggande finansiella funktioner är viktigt för att bli en påläst och medveten konsument. Nu menar man att svenska konsumenter kan alldeles för lite om hur ekonomi fungerar samt att vi sparar väldigt olika mycket pengar från person till person.

 

konsumenterAtt vara en påläst konsument handlar om att läsa på om olika låneformer och jämföra kreditgivare innan ett lån tas. Det handlar även om att jämföra försäkringar, sparformer, kreditkort för att kunna fatta rätt beslut. I dagens läge kan många svenskar alldeles för lite om sin ekonomi, vilket gör att de inte tar lika välgrundade privatekonomiska beslut som de skulle kunna göra. På konsumentiq.se går det att läsa mer om allt från olika lånetyper och försäkringar till sparande och olika typer av kort.

 

Svenska konsumenter kan för lite om ekonomi

 

I en artikel i Göteborgs-Posten går det att läsa om hur lite svenskar kan om sin egen ekonomi. Detta är information som kommer från en rapport gjord av Finansinspektionen. Enligt undersökningen har många det svårt att förstå grundläggande finansiella begrepp som inflation och ränta, både deras betydelse rent språkligt men framförallt dess innebörd på ekonomin. Dessutom är det så att många saknar grundkunskaper i matte, något som ställer till det rejält. Det är svårt att göra bra, genomtänkta val som en konsument om det inte finns en elementär kunskap om hur privatekonomi fungerar samt vad dess beståndsdelar är.

 

En fråga som ställs i artikel är ” Om fem personer vinner två miljoner kronor tillsammans – hur mycket får var och en om de delar lika på pengarna?” – något som en hel tredjedel av svenskarna inte kan svara rätt på. Samtidigt är det nära 40 procent av de tillfrågade i rapporten från Finansinspektionen som inte begriper vad ränta och inflation innebär i praktiken.

 

Ekonomikunskaperna är bättre än i USA och Tyskland

Samtidigt klarar sig svenskarna riktigt bra när det kommer till jämförelser med hur det ser ut bland konsumenterna i USA, Nederländerna och Tyskland. Men för att du generellt ska kunna göra medvetna och välavvägda val som konsument gäller det alltså att du läser på, om du känner att du är en av de som inte förstår begrepp som ränta eller inflation.

 

Vi sparar olika mycket pengar

 

Samtidigt visar en annan artikel från Metro att det skiljer sig i hur vi svenskar sparar. En rapport visar på att nästan var femte person i Sverige har sparat en hel årsinkomst eller mer, samtidigt som nära 15 procent har mindre än en månadslön sparad på bankkontot. Privatekonomer menar att en månadslön är för lite som buffert, samtidigt som en årslön är för mycket. Samtidigt är det skillnad i hur män och kvinnor sparar, i Svenska Dagbladet skrivs det att något fler kvinnor än män inte sparar regelbundet. Mer om detta i artikel som går att läsa här.

 

Har du ett så stort sparande som mer än en årslön på ett sparkonto är rådet att i stället lägga över dessa i ett investeringssparkonto med fonder och aktier för att få mer i avkastning. På ditt sparkonto kan du i stället sätta som mål att ha ungefär två månadslöner samt ett automatiskt sparande varje månad.