Det sker det mycket samverkan mellan svenska myndigheter, ofta för att just motverka fusk, brottslighet, osund konkurrens och myndigheternas gemensamma tillsyn. Man vill främst komma åt människohandel, skattefusk och svartjobb.

 

Sedan en tid tillbaka är det lag på personalliggare hos de som bedriver byggverksamhet. På Skatteverkets hemsida går det att läsa ganska utförligt kring detta och vad det innebär. Bland annat är det så att du som byggherre varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din arbetsplats, när de har börjat och när de har slutat varje arbetspass. Syftet är vidare att motverka svartarbete, som tyvärr är och länge har varit väldigt vanligt inom bygg. Med personalliggare skapas fler vita jobb samtidigt som staten får in mer skatt och en sundare konkurrens mellan företag kan få växa fram.

 

Kontrollavgift om det slarvas med personalliggare

 

De nya bestämmelserna kring detta startade vid årsskiftet 2015 – 2016. Om du slarvar med liggaren finns det vidare grund för skatteverket att ta ut en kontrollavgift på hel 15 000 kronor. Detta för att en person inte är registrerad som skulle vara det samt dels att liggaren inte har förts just den aktuella dagen som den skulle ha, likt en loggbok. Enligt en artikel i Sveriges Radio är det många som slarvar med sina elektroniska personalliggare:

 

 

Stora byggföretag och många kommuner i landet slarvar med att hålla personalliggare på byggarbetsplatser. Det visar Skatteverkets kontroller –Sveriges Radio

 

Fler branscher är under granskning

 

Nu är det inte bara byggbranschen som Skatteverket är inne och nosar på med sina kontrollavgifter och loggböcker över personal. I en annan artikel som går att hitta här går det att läsa att myndigheten nu även tar krafttag mot den digitala kryptovalutan Botcoin med flera. Dessutom kollar man både restaurang- och krogvärlden lite extra, samt bilverkstäder. Helt enkelt vill man komma åt avsiktligt fusk och brottslighet inom alla möjliga branscher. Det kan bland annat komma att bli aktuellt med personalliggare inom frisörbranschen liksom inom annan skönhetsvård samt hos livsmedels- och tobaksgrossister. I Göteborgs-Posten går det att läsa följande om just detta:

 

Skatteverkets arbete mot svartarbete och så kallad social dumpning ska stärkas med ett förslag på att personalliggare måste finnas i tre nya branscher: fordonsservice, kropps- och skönhetsvård samt grossister inom livsmedel och tobak.

 

  • Det blir även krav på månadsvis redovisning av skatter och avgifter på individnivå i företagen.

 

Andra prioriterade områden i myndighetens arbete mot fel och fusk i år handlar om:

  • Fortsatt arbete med internationella skattekontroller, bland annat granskningar av skatteupplägg som används av storföretag.
  • Utvidgad kontroll av den digitala ekonomin, särskilt när det gäller handel med kryptovalutor och olaglig aktivitet på dolda delar av internet.
  • Skärpta kontroller inom folkbokföringen, för att motverka bidragsfusk.
  • Arbete mot grov organiserad brottslighet, med fokus på bedrägerier och förfalskningar.

 

Ingen går alltså riktigt fri och nu väntar till exempel upplysning om skatteregler, hur dessa funkar och gäller för de som bloggar och marknadsför produkter via sina sociala kanaler som snapchat, instagram, facebook, bloggar och twitter. Även riktade kontroller väntas i denna ganska oklara, nya sektor som inbringar stora summor pengar till enskilda personer.