Öppna kontorslandskap är en trend bland svenska företag just nu. Det är så klart ett billigt alternativ till många separata kontorsrum, men det genererar även ett bättre socialt samspel på arbetsplatsen. För att ett kontorslandskap ska vara effektivt och trivsamt krävs dock rätt inredning.

Rogivande miljö

När teknik och arbetssysslor förändras och utvecklas uppstår även nya behov hos medarbetare och personal. Kontorslandskap är idag det mest anammade systemet när det kommer till svenska företag. Fördelarna är många med att arbeta i öppna landskap, men det gäller att kontoret anpassas. Många arbeten kräver lugn och ro, vilket innebär att inredningen ska vara ljuddämpande och behaglig. Att investera i kontorsmöbler från Furnitgroup.se som på ett naturligt sätt anpassar sig till de exakta behoven är ett värdefullt tips. Den sortens möbler tillgodoser arbetsplatsens olika krav och kan uppfylla skilda medarbetares behov. Utan att för den delen ta bort kontorslandskapets harmoniska gemenskap och samvaro.

I en forskningsartikel publicerad av Stockholms universitet beskrivs risken med öppna kontorslandskap. Om inte lokalen anpassas till individers behov kan problem uppstå. Inte sällan är personalen själva måna om sin arbetsro och en investering i rätt kontorsmöbler kan snabbt stilla oron.

Bra fokus, positiv attityd och god kommunikation

Det öppna kontorslandskapet är ett billigt alternativ i jämförelse med vad många olika kontorsrum kostar. Självklart är också den ekonomiska aspekten en orsak till att många svenska företag väljer att arbeta i kontorslandskap. Det finns dock många andra orsaker som ligger till grund för företags vilja att låta personalen jobba i närmare samvaro. När medarbetare sitter tillsammans kan lättare ett koncept eller verksamhetsfokus förmedlas. Spontana möten kan lättare uppstå och beröm går snabbare från en del av rummet till en annan. Arbetsplatser där personalen behöver kommunicera mellan varandra för att lösa problem gynnas av kontorslandskap. De öppna miljöerna genererar en större grad av interaktion mellan personalen.

Kontorslandskap är en bra kommunikationslösning på arbetsplatser där medarbetarna behöver kommunicera mycket. Personer i öppna miljöer interagerar oftare med varandra. De känsligare samtalen kan dock lätt minska i öppna kontorslandskap om inte lokalen används på rätt sätt. Den senaste trenden med aktivitetsbaserade kontor kan lösa eventuella problem som uppstår på de traditionella kontorslandskapen.