Inget företag har råd med en okunnig, nonchalant eller rentav dålig chef. Det skapar orolig, missnöjd och besviken personal. Som antingen slutar och går vidare mot andra jobbplatser eller stannar och blir sjuka. Vilka ledarstilar är destruktiva och bör i allra möjligaste mån undvikas?

chefKort sagt kan det vara livsfarligt och dyrt för företaget eller organisationen att ha en dålig chef som inte vet vad den gör på sin position. Alla nya chefer måste få chansen att gå en bra ledarskapsutbildning för att på så sätt kunna sköta sitt jobb utan att begå typiska felsteg.

Ki.se går det att läsa om hur en dålig chef är farlig för medarbetarnas hälsa. Detta på grund av att chefen har så stor makt över vardagsstress genom att denna styr lön, belastning i arbetet och ska skydda mot kränkande beteenden på arbetsplatser. En chef har kort och gott betydelse för flera människors hälsa.

Ledarstilar att stävja

I Dagens Nyheter går det att läsa om hur en forskare menar att det finns både aktiva och passiva former av destruktiva ledarbeteenden hos chefer. Båda former av beteenden leder till negativa konsekvenser för de som utsätts för behandlingen, förslagsvis medarbetare och organisationen i övrigt. Men en dålig dag gör ingen till en destruktiv ledare, utan detta sker upprepat och systematiskt. Enligt forskaren som intervjuas i artikeln är det fem olika typer av beteenden som definierar en destruktiv ledare, beteendena kan vara både aktiva och passiva. De är som följer:

 

  • Arrogant och orättvis. Behandlar olika personer olika och fördummar medarbetare.
  • Bestraffar och ställer orimliga krav. Aggressivitet mot de som ”gör fel”, hot för att få viljan igenom.
  • Egocentrisk och falsk. Tar åt sig äran för andras arbete och sätter sina egna behov i främsta rummet.
  • Passiv och konflikträdd. Håller sig undan och är inte närvarandra eller engagerad. Tar inte tag i saker.
  • Osäker och otydlig. Dålig på att planera och strukturera, ger otydliga instruktioner och förvirrar medarbetare. Skapar stress hos medarbetare som blir mer benägna att lämna organisationen.

Mer om hur en dålig chef karaktäriseras som går det att läsa om här och här.

 

En bra chef motiverar och inspirerar

En bra chef är i stället en person som utvecklas och är ett bra föredöme för medarbetarna. Det är en chef som visar integritet och omtanke, inspirerar och motiverar, är tydlig och handlingskraftig. Försäkrar sig om att budskap går fram och att förväntningarna inte är orimliga, samt en person som vågar ta konflikter. Sedan är det så att de allra flesta personer kan hamna i destruktiva ledarstilar om de är under stor stress eller på grund av andra saker, och dessutom är det något som många själva inte är medvetna om. Kan man som chef identifiera sina dåliga sidor, jobba på att minimera dessa, kan man i stället bli en konstruktiv chef.

 

Som medarbetare är det svårt att ändra ett beteende hos en chef, men viktigt är att konfrontera personen så fort som möjligt och ge konkreta exempel på vad som inte fungerar. Det kan vara så att chefen själv inte vet att den inte är bra.