Hur ser näringslivet ut i Västsverige och hur arbetas det för att förbättra arbetsklimatet? Vad strejkar man om i hamnen och var kan företagen hålla sina konferenser?

goteborgs-hamnFör att få Göteborg att blomma behöver företagen få växa. På Göteborg stad har man nu anställt en person som ska leda arbetet att ta fram en näringslivsstrategi. Det som krävs är bland annat en tydlig dialog med själva näringslivet och alla parter som samsas där, för att kunna utvecklas och växa tillsammans. Det som också krävs är en målbild att sträva mot i näringslivsutvecklingen samt att skapa både förståelse, delaktighet och insikt för näringslivet i alla organisationer i Göteborg. Mer om detta kan man läsa om i denna artikel i Göteborgs-Posten.

Förhindra missnöje genom att arbeta proaktivt

Näringslivet kan verkligen stärkas dessutom, det ser man tydligt inte minst när det kommer till strejken i hamnen som det nyligen rapporterades om i Svenska Dagbladet. Förhandlingar pågick in i det allra sista men tillslut lyckades parterna ändå inte hitta en lösning och hamnarbetare med sitt Hamnarbetarförbundet gick ut i strejk vid containerhamnen i Göteborg. Problematiskt för näringen och för sektorn i sig.

För att jobba med utvecklingen i både sitt eget företag men även skapa just delaktighet och insikt i det större näringslivet kan det vara en god idé att jobba med sådana frågor vid en konferens. En konferens hålls fördelsvis på ett hotell, för att hitta rätt kan man gå in på http://www.hotel-lorensberg.se/ bland annat.

Det är nämligen bättre att sätta fokus på ett ämne så att medarbetare blir mer insatta än att inte hantera det och låta det sluta i en kostsam strejk. Det som hamnarbetare strejkade kring var bland annat krav på bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö, det genom att höja budgeten för företagets personalpolitik. Vi får se hur det slutar, förhoppningsvis blir näringslivsklimatet och arbetsvillkoren bättre.