Har du ett behov av dokumentförstörare eller andra större kontorsmaskiner som värnar om företagshemligheter genom att ta sönder dokument och CD-skivor med information du inte vill ska komma i fel händer? Det är enkelt ordnat. Men vad för hemliga dokument har ny både läckt ut och förkastats i offentligheten?

Många företag och organisationer har dokument som ä klassificerade som konfidentiella och på sådana råder stark sekretess. Det kan vara allt från sjukdomsjournaler till militärstrategi, företagshemligheter och andra hemliga dokument. Med rätt typ av kontorsmaskiner, som högpresterande, säkra dokumentförstörare, kan du se till att både papper, häftklamrar, gem, kreditkort, CD- och DVD-skivor förstörs på högsta säkerhetsnivå.

För att veta mer om lagen om företagshemligheter går det väl att läsa lagtexten i sin helhet på riksdagens egen sajt. Den har bland annat följande viktiga punkter:

1 §   Lagen innehåller bestämmelser om skadestånd, vitesförbud och straff vid obehöriga angrepp på företagshemligheter. Med företagshemlighet avses i denna lag information
1. om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse eller i en forskningsinstitutions verksamhet,
2. som varken som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och satts samman är allmänt känd hos eller lättillgänglig för den som normalt har tillgång till information av det aktuella slaget,
3. som innehavaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla, och
4. vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för innehavaren

3 §   Med angrepp på en företagshemlighet avses att någon utan innehavarens samtycke
1. bereder sig tillgång till, tillägnar sig eller på något annat sätt anskaffar företagshemligheten,
2. utnyttjar företagshemligheten, eller
3. röjer företagshemligheten.

Lagen är moderniserad och uppdaterades senast 2018 och går att läsa här.

Dokument som inte får komma ut

En sådan dokumentförstörare skulle kunna ha behövts vid åtskilliga tillfällen, inte minst en digital variant. Nu har till exempel nya dokument hittats i Schweiz angående Telias misstänkta mutaffärer i Uzbekistan. I den ursprungliga affären mellan Telia Sonera och bolaget Takilant (som hade kopplingar till Uzbekistans diktator) avslöjades det av SVT:s Uppdrag Granskning hur det handlade om köp av mobillicenser i landet, något som riksenheten för mutbrott försökte att väcka åtal för mutbrott kring i flera år. Licensaffärer ska tydligen även ha skett mellan Telia Sonera och regimen i Azerbajdzjan, via brevlådeföretag i skatteparadis som Panama. Mer om detta går det till exempel att läsa om här i en artikel i Dagens Nyheter.

Hemliga dokument med kravlistor uppunktade

Apropå hemliga papper. Det är en lång väg till regeringsbildning i Sverige, verkar det som. Nu går det att läsa i Svenska Dagbladet hur Annie Lööf, Centerpartiets ledare, förkastade ett hemligt arbetspapper på hela tio sidor som utgick från kravlistorna från C, L och MP. Pappret har bollats fram och tillbaka mellan partierna och Socialdemokraternas Stefan Löfven under fem dygn av förhandlingar. Tillslut var pappret hela tio sidor långt och i punktform, något som skulle kunna ligga till grund för en överenskommelse med inriktning på samarbete i sakfrågor och budgetsamverkan. Men redan under måndagen, igår, berättade Annie Lööf att hon skulle säga nej till Stefan Löfven som stadsminister, med det underlag som arbetspappret redovisade. Frågan är, vad händer egentligen nu?