Vi är på väg mot revolutionerande tider. Robotisering, automatisering och digitalisering förändrar mycket. Det innebär att många av dagens jobb försvinner. Teknisk framgång har också en ekonomisk beroendefaktor. Lär dig bemästra det om din tekniska ådra är mindre stark.

 

Idag är det nödvändigt att kunna använda internet. På så sätt betalar du dina räkningar, håller kontakten med vänner och köper biljetter. Du betalar också för digitala tjänster i större utsträckning för att klara av vardagen. Förvånansvärt många har trots det inte haft någon tillgång alls till internet enligt Internetstiftelsen i Sverige.  Den gruppen är främst äldre som skulle behöva lära sig de digitala verktygen. Inte allra minst digital ekonomi som finns på http://www.efl.se/program/ekonomi/. Kunskap är inte bara till för yngre utan även för äldre. Det digitala utanförskapet medför nämligen stora problem. Enligt dn.se bidrar det till att den svarta marknaden expanderar där folk tar betalt för att hjälpa de som inte vet hur digitala tjänster används.

 

”Konsten att lära sig att hantera pengar för att kunna leva ett gott liv har fler bottnar än kronor och ören”.

 

Unga bör lära sig ekonomi tidigt

 

En gymnasieskola i Angered förstår vikten av att tidigt implementera ekonomiska kunskaper. En obligatorisk lektion i privatekonomi av en privatekonom gästade skolan. Nyckeln är att jobba hårdare och lägga in en högre växel. Särskilt om du bor i ett socioekonomiskt drabbat område. Studera ekonomi frekvent och håll dig till grundreglerna. De tre gyllene reglerna är att spara först, konsumera sen och låna aldrig till konsumtion. Gör du det ska du se till att betala tillbaka pengarna som gp.se skriver om. Det gäller att ligga i framkant själv och hålla sig uppdaterad kunskapsmässigt. Framtiden står inför stora förändringar där framtida jobb kommer att utmanas enligt di.se.