Att jobba i öppet kontorslandskap kan vara ansträngande – men med rätt metoder kan det gå riktigt bra.  

Det är jätteviktigt med ljudabsorbenter som tar bort buller i öppna kontorslandskap. Det är redan en väldigt utsatt miljö där det kan vara svårt att koncentrera sig och hitta fokus, när ljudet dessutom ekar och hörs extra tydligt blir det klurigare. Men med ljudabsorbenter som kan hängas på väggar, sättas upp mellan skrivbord och annat – kan det mildras betydligt samtidigt som rumsavskiljare kan ge medarbetare lite välbehövligt lugn.

Öppet kontorslandskap – bra eller dåligt?

kontor ljudDet är bevisat dåligt med öppna kontorslandskap om kontoret inte är utformat för verksamhetens, och medarbetarnas behov. I en artikel i MåBra går det att läsa om hur du kan tänka för att göra trivseln bättre på ett öppet kontor. Det handlar bland annat om att dämpa ljudet så mycket som är möjligt – lägg ut mattor i alla gångar och använd bra ljudabsorbenter. Medarbetare som inte är ljudkänsliga i hörn, där kan nämligen ljudet studsa, vilket kan skapa en stökig miljö. Se även till att fixa i ordning så att belysning, ventilation och temperatur är bra, och behagligt. Det om något är väldigt viktigt för personalen. Så se även till att hjälpa de som behöver avskilja sig mer visuellt.

Tysta rum och rum för fokus är viktigt

När ett kontor är öppet i sin layout, är det ännu viktigare med att ha tillgång till både mötesrum och tysta rum. Dessa ska även fungera och ha rätt inredning, så att det inte ekar i något av rummet. Tysta rum och rum för viktiga möten ska främja produktivitet och om de inte används behöver du utvärdera varför och dessutom åtgärda problemen.

Få med alla medarbetare på workfulness

Se även till att involvera medarbetare så att framtagandet av ordnings- och förhållningsregler sker gemensamt. Uppdatera även dessa då och då, för att verkligen hålla reglerna vid liv och aktuella. Se till att få fram allas åsikter. Det handlar i stort om något som heter workfulness.

Mer om för- och nackdelar samt forskning om öppna kontorslandskap går det att läsa om både i denna artikel från Stockholms universitet och här.