Vad händer egentligen i hjärnan och i kroppen när vi utsätts för stress? Förenklat kan man säga att vi människor bär på ett arv av våra förfäder, som levde i vildmarken och var inställda på överlevnad. Idag utsätts vi för stress som våra kroppar reagerar på: genom att förstå signalerna och varför vi reagerar med att känna oss hotade kan vi enklare acceptera våra känslor och bli bättre på att hantera stressen i våra arbetsliv.  

Vi kan varmt rekommendera den inspirerande och humoristiska föreläsaren Lena Skogholm som har hemsidan https://www.lenaskogholm.se/! Hon åker runt i hela landet och föreläser nämligen om stresshantering och hur vi kan bli bättre på att förstå våra kroppars signaler och våra kollegors och medmänniskors sätt att hantera situationer. Genom att ta in forskning om hjärnan och psykologin kan vi enklare bemöta andra människor och bli bättre kollegor. Dessutom är föreläsningarna väldigt roliga, och det finns mycket igenkänningssituationer som föreläsaren tar upp under tidens gång. Skogholm har även skrivit en bok i ämnet och du kan läsa om bokens relevans för arbetslivet här!

Stresshantering borde vara för alla

Allt fler arbetsgivare och även lärare börjar förstå vikten av att undervisa i stresshantering. Både personal, men också unga skolelever och studenter, har nytta av att förstå kroppens mekanismer. Både för att lära sig att begränsa och lägga upp sin tid, men också för att känslan av rädslan inför stressen faktiskt ökar de negativa effekterna av stress. Ju mer rädd du är för stressens effekter – desto sämre kommer stressens effekter nämligen att bli. Lär känna din kropp, och även hur dina omgivande människor fungerar. Då kommer vi alla kunna verka för ett samhälle där vi lättare kan förstå varandras sätt att hantera stress på!

Regel nummer ett när det kommer till stress är att ta pauser. Kroppen har bara en viss kapacitet, och den är cyklisk. Du kan helt enkelt inte prestera över din egen förmåga, utan behöver ta pauser i ditt arbete. Pauserna får gärna vara strukturerade. Våga pausa när du har haft flow en stund! En annan mycket viktig grundpelare i stresshantering är givetvis återhämtning. Sömn är också en viktig faktor, liksom förmågan att sätta prioriteringar och rutiner.